חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה קטע בתפילה מתפללים על החולה והאם יש להזכיר את שם אימו או את שם אביו?

תשובה:

מתפללים על החולה בברכת רפאנו, ומזכירים שמו ושם אמו. ואם מתפלל בנוכחות החולה אינו צריך להזכיר שם אמו.
בשבת מזכירים את החולה במחשבה כשאומרים "רופא חולים" בברכת אתה גבור, ובעת אמירת "מי שברך" מוסיפים שבת היא מלזעוק וכו'.
על חולה מסוכן מתפללים גם בשבת ויום טוב.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כח סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה