חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן להתיר נדר כאשר הנודר לא נוכח בפני שלושת המתירים?

תשובה:

בשעת הדחק אפשר לסמוך על הסוברים שאפשר להתיר כשהנודר אינו נמצא אלא שלח שליח או ששלח חרטתו בכתב לית הדין או שהמתירים יודעים שהנודר מתחרט על נדרו וחפץ להתירו.

פוסק: הרב יצחק שטסמן

ספר: כל נדרי

מקור: פרק יט סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נדרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה