חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהשתכר בפורים והזיק את חברו חייב בתשלום הנזק?

תשובה:

בזמננו המנהג הוא שמי שהזיק מתוך שכרותו בפורים משלם את הנזק.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א פורים עמוד רל וראה ערוך השולחן תרצה' ס"י וכן תרצו סי"ב

תשובה נוספת:

המזיק את חברו מכח שמחת פורים ולא התכוון להזיק, פטור יהיה למשלם.

פוסק: הרב יוסף מרדכי פאק

ספר: ימי משתה ושמחה

מקור: פרק לב סעיף ג ובהערה 16 כשהזיק ממון חברו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה