חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין לגבי חפץ מושאל שניזוק?

תשובה:

אם השואל השתמש בחפץ כדרך שימושו הרגיל, אינו צריך לשלם אם החפץ נשבר או נהרס. אולם אם שינה והשתמש בחפץ למלאכה אחרת, או שהשתמש שלא כדרך שימושו ונשבר יהיה חייב לשלם.

פוסק: הרב אברהם זאב רוזנר

ספר: מצות החסד

מקור: פרק י' סעיפים א-ב

תשובה נוספת:

אדם שלקח בהשאלה חפץ, כלי לשימוש ביתי וכו' מאדם אחר, כגון משכן או מחבר, רשאים בני הבית גם הם להשתמש בו כדרך שמושו, בתנאי שהשואל הודיע לבני ביתו שהחפץ אינו שלו ויש להזהר בשמירתו, ואז אם החפץ ניזוק באונס פטור מלשלם למשאיל. 
אולם אם לא הודיע לבני ביתו ולא הוכח ששמרו ראוי על החפץ,  יהיה חייב לשלם את הנזק למשאיל.

פוסק: הרב מיכאל שמעון מלכה

ספר: אדם ומלואו

מקור: פרק טז סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חסד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה