חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג אם המטוס נחת אחרי כניסת השבת?

תשובה:

ד. נחיתה בשבת

1. אם בגלל תקלה טכנית או סיבה בלתי צפויה אחר המטוס ונחת בשבת, הרי כיוון ששדה התעופה הוא רשות הרבים או כרמלית, אי אפשר להוציא חפצים מן המטוס אל שדה התעופה. על כן ירוקן כל מה שיש לו בכיסיו, ויכניס הכל לתוך התיק שלו. סבל נכרי יוציא לו את התיק מן המטוס, ויעבירנו לאולם המכס ולצורך כל הסידורים האחרים.

2. אם אין שם גוי, ויש איתו ילד שאינו בר מצווה, יתן לילד שישא את התיק (המזוודות שבבטן המטוס בין כה וכה יועברו לאולם המכס על ידי סבלים, שהם בדרך כלל נכרים, עם כל שאר מזוודות הנוסעים).

3. משיגיע לאולם ההמתנה, ישתדל להשאר שם עד לצאת השבת. ואם אינו יכול, נראה שבמקרה זה של שעת הדחק יוכל לנסוע במונית הנהוגה ע"י נכרי עד למלון. אך במקרה דחוק זה אסור בשום אופן להוציא את חפציו מן הטרמינל (שיש לו תקרה) לחצר (שאין בה תקרה) או אל הרחוב. וכן א"א להכניס כלום מן החצר או מן הרחוב לתוך המונית. וכן אסור להוציא מן המונית לחצר המלון, אלא אם כן נכנסה המונית לתוך חצר סגורה, שאם לא כן, הוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, ומרשות הרבים לרשות היחיד. כל שנאסר בזאת ע"י ישראל יכול להעשות על ידי נכרי, או בעדיפות שניה על ידי ילד.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ד' סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה