חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הגוזז ציפורניים לאחר, כגון לילדו צריך ליטול ידיו?

תשובה:

הגוזז ציפורניים לאחרים אינו צריך ליטול ידייו, אבל מי שגזזו לו חייב בנטילה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א' נטילת ידיים עמוד 11 וראה שולחן ערוך אורח חיים סימן ד' סעיפים יח- יט ובפנים

תשובה נוספת:

הנוטל צפורניו צריך נטילת ידיים.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, שמירת הגוף והנפש עמוד קג

תשובה נוספת:

הנוטל צפרני רגליו צריך ליטול ידיו פעם אחת. המחמיר ליטול 3 פעמים תבוא עליו ברכה.

פוסק: הרב גדעון מאיר גילקרוב

ספר: מנחת גדעון

מקור: פרק ד סעיף ג

תשובה נוספת:

גם הנוזז ציפורניו בשיניו צריך ליטול ידיו לאחר מכן.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק ב סימן א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צפורניים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה