חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליטול ידיים בחדר האמבטיה לתפילה וסעודה?

תשובה:

מותר ליטול ידיים לתפילה ולסעודה בחדר האמבטיה שאין שם גם בית כסא, ואז יש  לברך על הנטילה בחוץ. בשעת הדחק כשיש בחדר האמבטיה בית כסא ניתן להקל אם אין מקום אחר לנטילה.
אם קיימת מחיצה גבוהה בת 10 טפחים בין קערת הרחצה לקערת האסלה יהיה מותר ליטול ידיים לכתחילה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א סימן ה וראה יביע אומר ח"ג או"ח סימן ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה