חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשעת הדחק ליטול ידיים במשקים?

תשובה:

יש אומרים שבשעת הדחק, מותר ליטול ידיים לאכילה במי פירות, בשכר או במי דבש כיוון שעיקרם מים.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק לב סעיף יח וראה משנ"ב קעא, ס"ק ח ס"ק סד. שו"ע סימן קס, יב. אור לציון ח"ב, מו סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה