חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך ליטל ידיים שחרית גם לילד קטן?

תשובה:

טוב לחנך ילד קטן לנטילת ידיים של שחרית אף על פי שעדין לא הגיע לחינוך.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: בר מצוה וקטן סעיף ב

תשובה נוספת:

יש לחנך ילדים מגיל 6 ליטול ידיים לסעודה.

פוסק: הרב מאיר אביטל

ספר: מורה הנער

מקור: סימן יא סעיף א וראה גם כף החיים סימן כב אות יא, וכן בן איש חי שמיני אות ב ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קטן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה