חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מאיזה גיל חייב ילד קטן בנטילת ידים של שחרית?

תשובה:

ילד קטן בנטילת ידים של שחרית מגיל 6 בערך, וטוב להרגילם בנטילה גם קודם לכן משום טהרת הקודש.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף בר מצוה וחינוך קטן תשס"ג

מקור: דיני חינוך קטן סעיף ב ובהערה

תשובה נוספת:

יש לחנך ילדים מגיל 6 ליטול ידיים לסעודה.

פוסק: הרב מאיר אביטל

ספר: מורה הנער

מקור: סימן יא סעיף א וראה גם כף החיים סימן כב אות יא, וכן בן איש חי שמיני אות ב ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קטן

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה