חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הסיבה שבשבת צריך לאכול 3 סעודות?

תשובה:

כתוב בתורה את המילה "היום" בפסוק: "ויאמר משה אכלוהו היום כי שבת היום לך, היום לא תמצאוהו בשדה". אמרו חז"ל כל המקיים בשבת 3 סעודות ניצול מחבלו של משיח ומדינה של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רצ סעיף א ס"ק א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה