חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין ניקוי ספרים לקראת פסח?

תשובה:

אין חובה לנקות את הספרים לפני פסח, ונהגו שלא להביא ספרים בפסח בשעת הארוחה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תסט

תשובה נוספת:

אין חיוב לבדוק לפני פסח  את הספרים שבבית מחשש חמץ. אבל מנהגנו לעשות בדיקת חמץ בספרים שמביאים לשולחן בשעת הארוחות.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ו', שאלות קצרות, שאלה מב וראה ילקוט יוסף קצוש"ע בימן תלג סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה