חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

העולה לתורה - באיזה מקום בקלף ינשק את ספר התורה?

תשובה:

 אין לנשק באותיות עצמן, מפני שהדבר גורם לאותיות של ספר-תורה לקפוץ על-ידי נגיעה בהם (וכן למחיקתן) ובכך ספרי-תורה רבים נפסלים, על-כן יש לנשק רק ברווח שבין העמודות. 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן קכו, וראה גם אבני ישפה ח"ז, כט, ה. שערים המצוים בהלכה כג, סק"ב, אורחות רבינו ח"א עמוד עא ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה