חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנתח חולה הסובל ממחלה מאירה ולקטוע את אחד מאבריו על מנת להאריך את חייו?

תשובה:

חולה שחייו בסכנה והניתוח יכול להציל חייו, חובה לנתחו גם אם כריתת אבר מגופו יגרום לו צער.  אולם אם יש סיכון בעשיית הניתוח והחולה מתנגד לניתוח, אזי יש לשמוע בקולו גם אם הסכנה מעצם המחלה גדולה יותר. אך אם יש ספק לגבי הצלחת הניתוח ואין בכך סכנה לחייו, אזי לדעת רוב הפוסקים אין חובה לנתח אותו כיון שאין חשש לחייו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן נו עמוד תמא וראה שם לגבי צ"ע

תשובה נוספת:

במקרה שביצוע הטיפול הרפואי יש בו סיכון מידי ומאידך סיכוי עתידי ,יש להכריע בדבר על פי רוב כפול, דהיינו התייעצות עם שלושה רופאים  לפחות כאשר שני שליש מהם הם המכריעים אם יש סיכוי של שני שליש של סיכוי עתידי. כמו כן יש  להתחשב בדעת החולה.
במקרה של פיקוח נפש  אין צורך בהסכמת החולה,  באם הרופאים הנ"ל החליטו שהטיפול חיוני.

פוסק: הרב שלמה דיכובסקי

ספר: לב שומע לשלמה

מקור: חלק ב סימן מב עמודים קסו- קסז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה