חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות ניתוח בנפל למטרת לימוד?

תשובה:

אסור לעשות למטרת לימוד ניתוח בנפל שנרקמו אבריו. אם מדובר באשה שהפילה מספר פעמים ועל ידי הניתוח של הנפל (או בילד שנפטר בתוך שלושים ללידה) יהיה אפשר למנוע הפלה נוספת, אזי יש להקל ובלבד שיביא את הנפל לקבורה.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יו"ד סימן שמט סעיף א, 4 עמוד רנח וראה ציץ אליעזר חלק י סימן כב, ז וכן גשר החיים חלק א פט"ז, ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה