חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעשות ניתוח בימי בין המצרים?

תשובה:

טוב שלא לעשות ניתוח בתשעת הימים כאשר הניתוח אינו נחוץ ואפשר לדחותו לאחר ימי בין המצרים. אולם אם קבעו תור, ואם כעת ידחה למועד אחר שיש בו עיכוב מרובה, אזי לא ידחה את הניתוח.

פוסק: הרב בנימין חותה

ספר: כי בא מועד

מקור: סימן תקנא, סעיף שס והערות

תשובה נוספת:

ניתוח שנקבע לימי בין המצרים, והניתוח אינו מקרה חירום, ראוי במידת האפשר שלא לקובעו לימים אלה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק סט' סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה