חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנסוע באוטובוס בבית קברות?

תשובה:

מותר לכהן לנסוע באוטובוס העובר בכביש על קברים.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 43 סעיף 20 וראה שו"ת ציץ אליעזר חלק יב סי' סב עמ' קסז

תשובה נוספת:

אסור  לכהן לנסוע באוטובוס בבית קברות גם אם החלונות סגורים.

פוסק: הרב כהן יואל

ספר: והשב כהנים

מקור: עמוד 43 סעיף 20 על פי שו"ת שער ההלכה חלק א סימן רמ עמוד ק

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה