חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתומכת לידה לנסוע בשבת?

תשובה:

אין צורך שגם הבעל וגם המסייעת יסעו  די באחד מהם, התוספת של הסייעת זה רק פינוק.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן קז

תשובה נוספת:

בודאי שמותר לעשות כן כאשר מדובר בלידה ראשונה או אחרי היסטוריה של לידות קשות.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק ז' סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יולדת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה