חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לחזור ולברך אחר שטליתו נפלה?

תשובה:

מי שנפלה טליתו באופן שלא נשאר על גופו כלום, אזי כאשר חוזר ומתעטף אינו צריך לברך שוב.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק א הוראה ג מאידך ראה שו"ע סימן ח סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה