חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הרגיל להתפלל במניין כוותיקין בנץ החמה ונקלע למקום בו אין מנין וותיקין, האם יתפלל ביחיד בנץ או אחר כך במניין?

תשובה:

רגיל להתפלל במניין בנץ החמה וקרה שאין לו מניין, יכול להתפלל ביחיד ולא ישנה מהרגלו וישתדל להתפלל בכוונה כראוי.
אולם מי שאינו רגיל להתפלל בנץ, והוא התעורר מוקדם לא יתפלל יחידי בנץ, אלא ימתין כרגיל למניין.

פוסק: הרב יוסף בר שלום

ספר: שו"ת ויצבור יוסף

מקור: חלק ב סימן טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה