חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להוציא את הנרות הנמצאים בעוגת יום הולדת?

תשובה:

נרות של עונת יום הולדת אין לטלטלם בשבת מהעוגה, אלא יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו, וכן מפני חשש בורר שמוציא הפסולת מהאוכל. ואם שכחו להוציאם לפני שבת יש לחתוך את העוגה סביב.

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: שבת כהלכתה

מקור: עמוד קמג סעיף סו מוקצה בבית

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום הולדת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה