חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילד וכו' לכבות בפיו את הנרות הטמונים בעוגת יום הולדת?

תשובה:

יזהרו הילדים לא לכבות נרות בפה ובפרט נרות עוגת יום הולדת וכדו', וזאת משום סכנה. לכן מותר לכבות על ידי ידיו.

פירוט:

 בספר ילדים כהלכה (פרק דברים האסורים משום סכנה עמוד רטו אות ד) כתב בהאי לישנא: "יזהרו הילדים לא לכבות נרות בפה ובפרט נרות עוגת יום הולדת וכדו', משום סכנה". לפי"ז נראה דיש מקום לעורר על המכינים עוגת יום הולדת עם נרות שלא יבקשו מחתן השמחה לנשוף על הנרות ולכבותם.

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תקלב וראה גם "ילדים כהלכה" עמוד רטו אות ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום הולדת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה