חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים גם חייבות בנפילת אפיים בעת אמירת "תחנון"?

תשובה:

נשים פטורות מנפילת אפים.

פוסק: הרב האדמו"ר מנחם מנדל טאוב מקאליב

ספר: שו"ת קול מנחם אהל ברכה

מקור: חלק א וראה רבבות אפרים ח"ב סימן לב, ילקוט יוסף תפילה כרך ב עמוד שפד, פסקי תשובות ח"ב דף ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה