חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כשאחד דורש לסגור או לפתוח חלון?

תשובה:

הנמצאים במקום ציבורי בו, כגון באוטובוס, בית כנסת או מבנה ציבורי וכו' ואחד הנוכחים מבקש לסגור או לפתוח את החלון, יש לנהוג כדלהלן: בחורף יש לשמוע בקול יחיד שמבקש לסגור את החלון, ובקיץ החמים יש להענות למי שמבקש לפתוח את החלון.
לגבי הפעלת מזגן בבית הכנסת כשהצבור חלוק אם להפעילו או לא, אזי בימי הקיץ, כשאין כבר ברירה, יפעילו את המזגנים או את המאוררים ואותם שקר להם יביאו לבוש מתאים.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ד פרק א סעיף ט וראה שו"ת שבט הלוי חלק ט סעיף רחצ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה