חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כשאחד דורש לסגור המאוורר?

תשובה:

לגבי מאוורר אין היחיד רשאי לעכב ואם המאוורר מפריע לו ישב במקום אחר ששם אין לו נזק מהפעלת המאוורר.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: פרק ז סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה