חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כשחלק מהמתפללים בבית הכנסת מבקשים לסגור את המזגן?

תשובה:

כשהצבור חלוק בדעתו אם להפעיל את המזגנים בבית הכנסת   (ואי אפשר להתפלל ללא מזגן), אזי בימי הקיץ, יפעילו את המזגנים או את המאווררים, ואותם מתפללים שקר להם יביאו לבוש מתאים.
הנמצאים במקום ציבורי, כגון באוטובוס, בית כנסת או מבנה ציבורי וכו', ואחד הנוכחים מבקש לסגור או לפתוח את החלון, יש לנהוג כדלהלן:  בחורף יש לשמוע בקול יחיד שמבקש לסגור את החלון, ובקיץ החמים יש להענות למי שמבקש לפתוח את החלון
.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ד פרק א סעיף ט וראה שו"ת שבט הלוי חלק ט סעיף רחצ

תשובה נוספת:

לגבי מאוורר אין היחיד רשאי לעכב ואם המאוורר מפריע לו ישב במקום אחר ששם אין לו נזק מהפעלת המאוורר

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: פרק ז סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה