חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא סדר העולים לתורה, וכיצד לנהוג כאשר אין כהן בעת הקריאה?

תשובה:

סדר העולים הוא כדלהלן:
כהן -  לוי  - ישראל.
 אם אין כהן קוראים לישראל או ללוי "במקום כהן", ולא יקראו אחריו ללוי. מכל מקום אין מחוייבים לקרוא ללוי במקום כהן.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק טז סעיפים כז- כח וראה שו"ע ורמ"א סימן קלה, סעיף ו ומגן אברהם, ז

תשובה נוספת:

סדר העולים כשיש חיובים וצרכים שונים:
1- חתן ביום חופתו
2- חתן בשבת שקודם החתונה (בחור הנושא בתולה), חתן הנושא בתולה, אחריו חתן הנושא אלמנה, אחריו חתן הנושא גרושה או חלוצה.
3- נער שנעשה בר מצווה  באותו שבוע. מאידך בר מצוה וחתן שלפני החתונה יטילו גורל ביניהם.
4- בעל אישה ילדת, בשבת כשהאישה באה לבית הכנסת.
5- חתן בשבת שאחרי החתונה, ולפי הספרדים חתן זה בעדיפות ראשונה.
6-ייארצייט כשחל יום הפטירה בשבת עצמה
7- אבי הבן בשבת שלפני המילה
8- ייארצייט כשחל יום הפטירה בשבוע שלאחר שבת
9- נער בר מצווה שאינו מתושבי המקום

פוסק: הרב דוד אברהם ספקטור

ספר: ספר הגבאי

מקור: פרק כב וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה