חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא סדר הפרשת חלה?

תשובה:

יש הנוהגות ליטול ידיהן לפני ההפרשה.
עומדת בעת ההפרשה והברכה.
תיקבע לעצמה מקום בעיסה משם תפריש. 
תברך ...להפריש חלה.  
נוטלת מן העיסה כזית או אפילו כמות פחותה,כל שהיא  ותאמר :הרי זו חלה.
נוהגים לעטוף את ההפרשה בשתי עטיפות ולהניחה באשפה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יד' סעיפים יח-כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הפרשת חלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה