חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד חיילים הנמצאים במוצבים יקיימו מצות ישיבה בסוכה ?

תשובה:

הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמים. אין לבנותה תחת עץ או מבנה. (תרכו,א).

סוכה שלא נעשתה לשם מצווה, אם נעשתה כדי להשתמש בצל הסכך – כשרה. נעשתה לשם דירה – דהיינו להשתמש בה, או שלא להראות בחוץ; או כדי לגור בה זמן מה – פסולה. סוכה שנעשתה לצל ע"י נכרים השומרים בשדות, או להצל על בהמות – כשרה, ומצווה לחדש משהו בסוכה זו לשם החג. (תרלה,א. מ"ב א-ב. תרלו, מ"ב ד).

 חיילים שבמוצבים יכולים לסוכך על תעלות קשר, ובלבד שיבנו דופן שלישית, כפי שתואר בסעיף 277. סכך המונח על תעלות לשם הסוואה פסול, ויש להורידו ולהניחו לשם סכך. אפשר לבנות סוכה על מכונית, (ואם אפשר יש לקשור נסרים מעץ מעל מוטות המתכת שבגג המכונית). כדי שהסכך יוכל לעמוד ברוח מצויה, יקשרוהו בחבלים. (תרכח,ב. מ"ב י) (ועיין תרכט מ"ב כו).

 מי שלא עשה סוכה לפני החג – חייב לעשותה בחול המועד. אך אסור לעשות או לתקן סוכה בחג עצמו. (תרלז מ"ב א).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 279

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה