חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין חייל הנמצא בתפקיד מבצעי לעניין בניית סוכה?

תשובה:

 חובה מן התורה לאכול בסוכה בלילה הראשון, לשם מצוות סוכה. ולא יברך "לישב בסוכה" לפני צאת הכוכבים. (תרלט,ג).

לאחר הקידוש שסדר ברכותיו: "יין קידוש, סוכה, שהחיינו, נוטלים ידים, מברכים על הפת, ואוכלים כזית (כ- 27 גרם) תוך כדי אכילת פרס (כ- 4 דקות) לשם מצוות סוכה.

חובה על כל חייל לעשות את הסוכה למקום שהותו הקבוע בחג: ילמד שם, יאכל שם, ויהיה שם בזמנו הפנוי. אם אפשר – יישן בסוכה. (תרלט,ב-ד).

כל הסעודות צריכות להיאכל בסוכה. האוכל פת יותר משיעור ביצה (58 גרם), או הקובע סעודה על מזונות – יברך "לישב בסוכה". ראוי לאכול גם מאכל בסוכה, אבל אין מברכים עליו "לישב בסוכה". (תרלט,ב).

חיילים בתפקיד מבצעי פטורים מן הסוכה, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. (ע"פ תרמ,ג. ז). חיילים הנמצאים בתנועה ממושכת בשדה, אינם צריכים להקים סוכה בכל חנייה (ע"פ תרמ,ח). חייל הנמצא בתצפית, ואינו יכול לבנות סוכה כדי שלא לגלות את מקומו – פטור מן הסוכה. (ע"פ תרמ, י).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 280

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה