חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכין סושי בשבת?

תשובה:

כאשר החומרים מוכנים כבר מלפני שבת, מותר יהיה להכין בשבת גלילי סושי
על ידי יריעות מוכנות של אצותשעליהן מפזרים  את האורז ומגלגלים ואחר כך חותכים את הגליל לפרוסות.

ספר: אתר הידברות

מקור: הרב בנימין שמואלי

תשובה נוספת:

אם מדובר שכל מה שצריכים לעשות הוא לגלגל את הדג באורז אין כאן שום בעיה, כשם שמותר להכין סלט או לערבב בצל בגבינה.

ספר: אתר ישיבה

מקור: הרב דב ליאור

תשובה נוספת:

 אין להכין סושי בשבת אף שהאורז בושל לפני שבת.

 

מקורות:

א. לצורך הכנת הסושי ממלאים את האצות ים (או הדג) באורז מבושל ודוחפים את האורז בחוזקה כדי שידבק, ולאחר מכן מגלגלים אותו ומהדקים אותו היטב שיהיה האורז מחובר חזק בתוך הדג, ולאחר מכן פורסים אותו לפרוסות ומעמידים אותם על גבי מגש בשכיבה. ובעשיית הצורה הזו של האורז בתוך האצות ים יש איסור בונה כפי שכתב המגן אברהם סי' ש"מ ס"ק י"ז שכל המקבץ חלקים ועושה מהם צורה יש בזה משום איסור מגבן, 

ומטעם נוסף יש לאסור להכין את הסושי בשבת, מכיון שלאחר גלגול האצות ים (שבתוכם האורז) יש צורך להדביק את שני הקצוות כדי שלא יפתח הגלגול, הדרך להדבקת הקצוות הוא על ידי הרטבתם במעט מים, ויתכן שיש בזה משום תופר כמבואר בשולחן ערוך סוף סי' ש"מ סעיף י"ד ובביאור הלכה שם שכל הדבקה נחשבת כתפירה.

פוסק: רבני בתי הוראה - שליד מכון ירושלים

ספר: אתר דין

מקור: רבני הוראה של המכון

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה