חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר להשתתף בסיום מסכת באמצעות הטלפון?

תשובה:

מי שאינו יכול להשתתף בסעודת סיום מסכת, אזי בשעת הדחק, יוצא על ידי שמיעת הסיום בטלפון.

(לעניין סיום של בכור בפסח ראה שאלה אחרת).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ה סימן ל. (במעדני שלמה א בענייני המועדים הובא בשם הגרשו"א)

תשובה נוספת:

כל בכור המסיים מסכת בערב פסח, לא יצטרך להתענות "תענית בכורות". ניתן ללמוד ולסיים לפחות מסכת משניות. אם הדבר קשה עליו ( ובעיקר שבגין נגיף הקורטנה אינו רשאי לצאת), אזי יכול בשעת הדחק להשתתף בסיום מסכת גם אם שומע זאת דרך הטלפון, או כל אמצעי טכנולוגי אחר, וזאת למרות שאינו משתתף במעמד הסיום ולא בסעודת מצווה שלאחר הסיום.

ספר: הרבנות הראשית לישראל - הנחיות

מקור: הנחיות לפסח תש"פ ו בניסן - הרב יצחק יוסף והרב דוד לאו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה