חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג לגבי השתתפות בסיום מסכת, במי שמסיבות שונות לא יכל להשתתף בכל שעורי הדף היומי?

תשובה:

לומד דף יומי שפספס או מפאת מחלה או מפאת סיבה אחרת דף או מספר דפים אולם באופן קבוע השתדל ללמוד עם חבורת לומדים - האם הוא מנוע מלהגיד את ההדרן כשהגיע תורו הואיל והוא לא למד את כל הדפים או כיוון שהיה שותף בדרך כלל ללימוד בקביעות הוא יכול ולא בדיעבד לברך את ההדרן? 

 תשובה:

תשובת הרב יעקב שכטר:

א. ה"הדרן" אינו ברכה כלל, ואין לחוש בה משום ברכה לבטלה חלילה. ההדרן אינו אלא הודאה על סיום המסכת והודאה כללית שהקב"ה שם חלקינו מיושבי בית המדרש, לצד תפילות שונות, ובעיקרון אין כל מניעה לומר אותו אף לאדם שלא למד בכלל, וקל וחומר למי שלמד את רוב המסכת.

ב. ישנו משפט אחד בעייתי, "כשם שסיימתי" מסכת פלונית. איך יאמרנו והוא לא סיים? לזה ישנם שני פתרונות אפשריים: או שיאמר בלשון רבים "שסיימנו", ואז זה מתייחס לסיום על ידי הציבור, או שיאמר "כשם שסיימו". אפשר גם לומר כשם שזכיתי ללמוד במסכת זו.

ג. אמנם עצה טובה וחשובה, להשתדל מאד להשלים את הדפים שחסרים לו. כדאי מאד להתרגל לרשום לעצמו בכל פעם שקרה לו אונס ולא למד את הדף, איזה דף חסר לו, ולעשות מאמץ להשלים. החפץ חיים זצ"ל מביא בספריו מדרש שמכל מסכת נעשה כביכול בגד רוחני אותו יזכה ללבוש בעולם הבא. החפץ חיים מוסיף על דברי המדרש הללו, שמסכת שחסרים בה דפים היא כבגד עם חורים שונים פה ושם. אוי לאותה בושה בעולם העליון כאשר ילבש שם לנצח נצחים בגד מחורר. הרבי מצאנז-קלויזנבורג אמר באחד מסיומי הש"ס הגדולים, שאחד השמות של השטן הוא כידוע סמא"ל, ויש לומר בדרך מליצה שראשי התיבות הן "סיום מסכת אין לעשות"... כלומר הס"מ עושה מאמץ מיוחד לגרום לאדם לא לסיים מסכת שלימה, ועלינו מוטל להתאמץ כנגדו ולא לוותר! הרב אלישיב זצ"ל העיד על עצמו בערוב ימיו שמימיו לא החל מסכת בלא לסיימה! והבא לטהר, הבטיחונו חז"ל, מסייעין לו מן השמים.

פוסק: הרב הראל שפירא עורך פורטל הדף היומי

ספר: פורטל הדף היומי

מקור: http://daf-yomi.com/qna.aspx?catid=5&page=2

תשובת הרב יעקב שכטר

שאלה 22

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה