חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אנשים שחילקו ביניהם מסכת, ייחשב להם סיום מסכת לעניין אכילת בשר ויין בתשעת הימים?

תשובה:

מספר לומדים שחילקו ביניהם מסכת, הסעודה שעושים אינו נחשב להם לסעודת מצווה.

פוסק: הרב נחמן יחיאל מיכל שטיינמעטץ

ספר: שו"ת משיב נבונים

מקור: חלק א סינן יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה