חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר לא זוכרים מה היה סכום ההלוואה יהיה מותר להחזיר מהמשוער שלווה?

תשובה:

אם הלווה רוצה להחזיר סכום גדול יותר, בגלל שרוצה להיות בטוח שהחזיר את החוב אזי יהיה מותר לו. אולם אם רוצה להחזיר יותר מהמשוער בגלל הכרת הטוב אז אסור משום ריבית.

פוסק: הרב פנחס וינד

ספר: ספר התשובות בהלכות ריבית

מקור: שאלה יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ריבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה