חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו קטעים מתוך הסליחות, צריך לומר אדם יחיד, האומר את הסליחות לבד, ללא מניין?

תשובה:

האומר סליחות לבד ביחיד וללא מניין ידלג על י"ג מידות רחמים, או שיקרא אותן בטעמים כקורא בתורה. יש נוהגים לומר ביחיד גם את הקטעים שבלשון ארמית.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים, ימים נוראים פאר ב וראה מ"ב, תקפא, ד, ולפי קצוש"ע,ילקוט יוסף, ח"ב לא יגיד קטעי ארמית

תשובה נוספת:

יחיד האומר סליחות ללא מניין, לא יתפלל את קטעי הסליחות שבארמית.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תקפא נדיני סליחות סעיף יד עמוד קעז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה