חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שלא צם בתענית צריך לומר את קטעי הסליחות של התענית?

תשובה:

אדם אשר לא צם בתענית בגלל חולשה וכו', אינו פטור מאמירת סליחות וקריאת "ויחל".

פוסק: הרב אביגדור פוזן

ספר: ככל אשר שאלת

מקור: תעניות עמוד רלו בשם "שערים מצויינים בהלכה" ובמגן אברהם תקסו ס"ק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה