חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעלות לתורה או להיות שליח ציבור כשהוא נועל סנדלים ללא גרבים?

תשובה:

במקומות בו רגילים ללכת בצורה זו, מותר יהיה לעלות לתורה גם כשהוא נועל סנדלים לא גרבים. אולם הרוצה להיות שליח ציבור ילבש בצורה מכובדת.

פוסק: הרב יוסף בר שלום

ספר: שו"ת ויצבור יוסף

מקור: חלק ב סימן יא

תשובה נוספת:

שליח ציבור שלובש חולצה קצרה עם שרוולים קצרים עד שגם חלק מהזרוע שבין המרפק לכתף מגולה, לכתחילה לא יעבור לפני התיבה מפני כבוד הציבור (אלא אם מכוסה הזרוע עד המרפק), ולכן  יתעטף בטלית ויכסה זרועותיו, ואם אין שם טלית אפשר להקל שיהיה שליח ציבור גם כשלובש חולצה קצרה. מי שלובש מכנסים קצרים וירכיו ושוקיו מגולים ילבש כראוי לפני היותו שליח ציבור.


פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן נג סעיפים יא- יב

תשובה נוספת:

ההולך במכנסים קצרים לא ישמש כשליח ציבור. בני קיבוצים שרגילים ללכת במכנסים קצרים יש להקל להם להיות שליח ציבור אם אין אחר שלובש כסדר.

פוסק: הרב רפאל א"ש מ. הרבנים: נ.י. אוחנה, יעקב. י.רווח, ד אזולאי

ספר: הלכות שליח צבור

מקור: פרק ב בעיפים א-ב וראה שו"ת יביע אומר ח, ד סימן ח וילקוט יוסף חלק א הלכות ש"ץ ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה