חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

את מי יש לכבד בסנדקאות את אביו או חמיו?

תשובה:

אם אין סיבה צדדית להעדיף בכיבוד בסנדקאות  את אחד מהם, אזי יש להעדיף את אביו מדין חיוב כיבוד הורים שזו מצוה מפורשת, הגם שיש חיוב לכבד את חמיו אבל אין חיוב זה מהתורה.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: שו"ת שבט הקהתי

מקור: חלק ד סימן רלד

תשובה נוספת:

נתפשט המנהג לכבד צדיק מפורסם בסנדקאות.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן עג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברית מילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה