חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבד אדם להיות סנדק מספר פעמים אצל ילדיו?

תשובה:

אם הסנדק קרובו, יש המתירים לו לכבד אותו להיות סנדק אפילו אצל שני ילדיו. ויש שנהגו לתת סנדקאות לרב העיר או לאב"ד שלהם אפילו מספר פעמים.

פוסק: הרב דוד יוסף ויסברג

ספר: אוצר הברית

מקור: חלק א פרק ג סעיף יד

תשובה נוספת:

עדיף שלא לכבד אדם אחד להיות סנדק פעם נוספת באותה משפחה, אולם, אם מדובר ברב גדול כגון רב העיר יש להקל שיהיה סנדק שתי פעמים.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו , קלד,ב וראה תשובות והנהגות, חלק א סימן תקפד, וראה רמ"א יו"ד סימן רסה, יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברית מילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה