חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך סעודת בר מצוה ביום שישי?

תשובה:

סעודת בר מצוה בזמנה (בתאריך יום ההולדת), מותר לעשות את הסעודה בערב שבת, ורצוי לעשותה לפני חצות היום, ולכל הפחות לפני השעה עשירית. ואם לא התחיל בסעודה כנ"ל רשאי להתחיל גם אחרי השעה העשירית כיוון שהיא מצווה בזמנה.

פוסק: הרב יחיאל מיכל עפשטיין

ספר: ערוך השולחן

מקור: אורח חיים סימן רמט סעיף ז וראה גם קצות החושן ח"ב ס"ט בבדי השלחן ס"ק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה