חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש עניין לעשות סעודה / קידוש להולדת בת?

תשובה:

ראוי לעשות קידוש או סעודה כאשר נולדה בת. את הסעודה עושי על מנת להודות לה' על הלידה וכן על שהיולדת נתרפאה. כמו כן בזכות הסעודה באים הרבה אורחים ומברכים את ההורים שירוו נחת, וברכות אלה עומדות לעד.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ב סימן קלב

תשובה נוספת:

ואם היא הבת הראשונה שנולדה לו, יאמר: אחת היא יונתי תמתי,
אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה, ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים
ויהללוה (שה"ש ו' ט')
ויברכו את רבקה ויאמרו לה: אחתנו את ופי לאלפי רבבה, ויירש זרעך
את שער אויביו (בראשית כ"ד ס').
ואחר כך מברכים את הילדה מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל ולאה מרים הנביאה ואביגיל ואסתר המלכה בת אביחיל, הוא יברך את הילדה הנעימה הזאת ויקרא שמה (פלונית) במזל טוב ובשעת ברכה, ויגדלה בבריאות שלום מנוחה. ויזכה לאביה ולאמה ולראות בשמחתה ובחופתה, בבנים זכרים עושר וכבוד דשנים ורעננים ינובון בשיבה וכן יהי רצון ונאמר אמן.

פוסק: הרב יוסף אופנהיימר

ספר: ויקרא שמו בישראל

מקור: פרק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת שם לבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה