חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים סעודה בבית כנסת?

תשובה:

במקום שרגילים לערוך סעודות ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה שבע ברכות, חתונה, סעודה שלישית מותר להם להמשיך במנהגם ובתנאי שישמרו על קדושת בית הכנסת. (שיחה בטלה, עירוב גברים ונשים).
במקום שלא נהגו לערוך בבית הכנסת סעודות מצווה עדיף לכתחילה להחמיר כדעת מגן אברהם  קנא' ה (שהתיר סעודות קטנות ללא יין) שלא לערוך סעודות גדולות שמגישים בהם יין, אבל הרוצים להקל רשאים שכן דעת הרבה פוסקים שמותר, רק שיזהרו שלא להשתכר.(ציץ אליעזר יד, כו)

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים א, הלכות בית כנסת סעיף ח.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה