חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בענייני ספירת העומר וחג שבועות, למי שחצה את קו התאריך?

תשובה:

ה. ספירת העומר ושבועות

1. הואיל וספירת העומר קשורה בחג הפסח, גם היא נגררת אחר מניין הימים של בני המקום. ויש לו למנות איתם כפי שהם מונים.

2. בזמן שעובר את קו התאריך, וקופץ ליום הבא (כדלעיל ג), חובה לספור מיד את הספירה החדשה, אף על פי שמאז הספירה הקודמת עברו פחות מ24- שעות, וגם עד לספירה הבאה תעבורנה פחות מ24- שעות. אם לא שם ליבו לחובתו זו, ונמצא שעליו לדלג על יום אחד מימי הספירה, הרי דינו כדין מי ששכח לספור, שממשיך וסופר עם הציבור, אבל בלי ברכה.

3. אם ספר יום זה מאתמול. יחזור ויספור אותו עוד פעם עם הציבור בלי ברכה. בדיעבד אם לא חזר לספור עם הציבור, הואיל ולעצמו כבר ספר אותו יום לפני כן, נראה שלא הפסיד את הספירה מכאן ולהבא, וימשיך מעתה לספור בברכה עם הציבור.

4. הנוסע מערבה מארץ ישראל (כגון לארה"ב) ושכח לספור בישראל את ספירת העומר של אותו יום, והגיע ליעדו כששם עדיין יום, יספור שם בלא ברכה, ובשאר הימים ימשיך לספור בברכה.

5. את חג השבועות יחוג כמו שמתחייב ממניין בני המקום, כמו שאמרנו למעלה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה