חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת על ספסל שמונח עליו ספר?

תשובה:

אין לשבת על ספסל שמונח עליו ספר, וגם אין מועיל להעמידו. אם מניח את הספר על דבר גבוה (ויש שהצריכו טפח), יהיה מותר.
ספסל העשוי ממושבים נפרדים מותר יהיה לשבת על אחד המושבים, אף שמונח ספר על מושב אחר.
אם ישב על הספסל לפני שהונח שם ספר, יש אומרים שלא צריך לקום.
מותר להניח ספר על ספסל בזמן שאיו יושבים עליו.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ב סעיפים ח-יא וראה שם בהערות בשם הגרש"ז אויערעבך והגרי"ש אלישיב ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה