חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהטביל כלי ומסתפק אם בירך לפני ההטבלה צריך לחזור ולברך??

תשובה:

אם ספק לו אם בירך לפני הטבילה, אינו צריך לברך.

פוסק: הרב צבי כהן

ספר: טבילת כלים הלכות ומנהגים השלם

מקור: פרק ט סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה