חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי שספק לו מה הספירה של היום ואין לו את מי לשאול?

תשובה:

מי שספק לו מה הספירה של היום ואין לו את מי לשאול, כגון שאינו יודע אם הערב סופרים תשע או עשר, יאמר את שתי הספירות. אולם, כיוון שנחלקו הפוסקים אם יש לברך על ספירה בספק, לא יברך כלל באותו ערב.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק ב סוף סעיף י וראה פסקי תשובות סימן תפט סעיף יז

תשובה נוספת:

יברך ויזכיר בספירתו את שני הימים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק דס סעיף יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה