חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין ספרים אשר נשכחו בבית הכנסת?

תשובה:

ספרים אשר נשכחו או הושארו בבית הכנסת, יכריזו הגבאים על כך,  ויודיעו על מועד קצוב שעד אז בעלי הספרים יקחו את הספרים אשר נשכחו.  אם למרות כל ההודעות ומועד הייעד,  הספרים נשארו בבית הכנסת רשאים הגבאים לעשות בהם כרצונם (למוכרם לצורכי בית הכנסת, או לתרום אותם לבית כנסת אחר וכו').

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק כט סימן ק

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה