חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם וכיצד ניתן להטיס ספר תורה באוירון?

תשובה:

ג. ספר תורה

1. השולח ספר תורה במטוס או באניה יארזנו תיבה בתוך תיבה ואז יהיה מותר להכניסו למטען הכללי של המטוס או האניה. כך יש לעשות גם כשהוא נוסע באותו מטוס, כי אם לא יעשה כן ייזרק ספר התורה בתוך תא המטען. ואף אם הוא לוקח את ספר התורה איתו ליד מושבו, יעשה כן שהרי לא יוכל להחזיק אותו בידיו כל הזמן כדינו.

2. אסור לכרוך ולעטוף את ספר התורה בנייר או בבד ולשלחו כך.

3. הבא לארוז ספר תורה במזוודה יזהר לארוז בצורה הבאה: יגלול את ספר התורה לצד ספר בראשית עד תחילתו או קרוב לתחילתו, יניח את ספר התורה במזוודתו כשצד הכתב כלפי מעלה (כפי שספר תורה מונח על הבימה בעת קריאת התורה), והצד של ספר בראשית בכיוון הידית של המזוודה. באופן זה כאשר יסגור את המזוודה ויגביהנה באמצעות הידית, תהיה הכריכה הגדולה למטה והכריכה הקטנה של צד "בראשית" למעלה.

4. מי שנושא ספר תורה איתו בזמן הטיסה, ואי אפשר לו להחזיקו כל זמן הנסיעה כשהספר זקוף, ידקדק שיהיו שני העמודים, דהיינו שתי הכריכות, זה בצד זה כשהכתב כלפי מעלה.

5. מותר להסיר עמודי ספר התורה על מנת שיוכל להכניסו איתו למטוס ולהחזיקו בידיו, או על מנת לשלחו באמצעות אניה או מטוס.

6. מגילות קלף יש לארזן היטב בדרך כדי שלא לבזותן.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ג'סעיף ג

תשובה נוספת:

כאשר לוקח איתו בידו  ספר תורה, יסיר עמוד עץ אחד מהספר ויגלול את כל הספר על העמוד השני, ואם זה לא נוח לו רשאי להסיר גם את העמוד השני.

פוסק: הרב יצחק קשאני

ספר: המכונית והלכותיה

מקור: חלק ב סימן יב סעיף ב ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה