חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג במקרה שנשרף ספר תורה רח"ל?

תשובה:

יש לקבוע לויה המונית לאפר של ספר התורה וטו"ת וכה"ק, ההלוויה מלווה בקריאת תהלים ובאותו יום יש לקבוע תענית צבור לכל המתפללים באותו בית כנסת שבו קרה האסון, הנשים לא יתענו וכן הגברים החלשים יפדו את התענית בצדקה. המתענים יקראו ויחל בבקר ובערב וכל אחד ואחד יתנדב ח"י  לצורך לימוד תינוקות של בית רבן. את האפר יקבצו וישימו בכלי חרס ויגנזום סמוך לקבר של אדם כשר וירא שמים, ובאין אפשרות בנקל ,אפשר גם להקצות מקום מיוחד בבית הקברות. ואם אפשר יקבצו תרומות לצורך קניית ספר תורה. בעת ההלוויה יש צורך לעורר את הקהל לבכי ומספד על פי תוכן הדברים שנאמרים בתענית ט"ז.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ח' סימן ל (וראה שם עוד)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה